Świadczenie usług – wykonanie zlecenia w postaci sporządzenia opisu dokumentacji praktyk zawodowych realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Kosmetologia

Opublikowano: czwartek, 02, styczeń 2020
mprzybylski

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Dział I i IIDział I i II

Załączniki

WYKAZ OSÓB Załącznik 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Opublikowano: czwartek, 02, styczeń 2020
mprzybylski

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Wzór umowy

WYKAZ OSÓB Załącznik 3

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u