Senat

1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i Rady Wydziałów.

2. Organami jednoosobowym Uczelni są Rektor i Dziekani Wydziałów.

Skład SENATU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kadencję 2016-2020

Rektor

dr hab. n. med. Maciej Słodki, prof uczelni

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

dr Agnieszka Grażul-Luft

Prorektor ds. nauki i rozwoju

dr Anna Nowacka

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki

dr Mariola Szewczyk-Jarocka

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

dr hab. Michał Nowosielski, prof uczelni

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof uczelni

Kanclerz

mgr inż. Wojciech Woźniak

Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów:

Dawid Pilewski   – kierunek pielęgniarstwo

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr Paweł Kaczmarczyk

dr inż. Sławomir Kowalski

dr inż. Leszek Pruszkowski

dr Anna Araucz

dr Agnieszka Głowala

dr Liliana Tomaszewska

dr Małgorzata Soroka

dr hab. Michał Radwan, prof uczelni

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni:

mgr inż. Piotr Śladowski

mgr Jacek Znyk

Przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami:

mgr Paulina Wiśniewska

mgr Małgorzata Zajdel-Grabowska

Przedstawiciele Samorządu Studentów:

Łukasz Garlej

Mateusz Klimek

Monika Lisicka

Monika Krzemińska

Harmonogram posiedzeń SENATU Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020:

  • 22 października 2019 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 19 listopada 2019 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 17 grudnia 2019 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 21 stycznia 2020 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 25 lutego 2020 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 24 marca 2020 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 19 maja 2020 r. (wtorek)  – godz. 9:00
  • 23 czerwca 2020 r. (wtorek)  – godz. 9:00

Harmonogram posiedzeń Senatu 2019/2020z

stat4u