TheGrue.org
Opublikowano: poniedziałek, 11, maj 2015 przez: Piotr Felczak

 

 

ARCHIWALNA STRONA BIP

 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU

 

Zapraszamy na nową strone BIP-u 

https://mazowiecka.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/uczelnia/

 

 

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. mówi o obowiązku publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych. Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

stat4u