TheGrue.org

Strona Archiwalna

 

W sprawie  Zamówień Publicznych proszę kierować się do BIP, w którym zamieszczane są bieżące postępowania.

https://bip.mazowiecka.edu.pl/VXpdHZ67/zamowienia-publiczne

 

Informacja o dostępności strony
Informujemy, iż na stronie http://bip.pwszplock.pl/ znajdują się archiwalne treści. 
Jest to strona wyłączona z obowiązku stosowania przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1062 z późn. zm.). 
Aktualne treści znajdują się na nowej stronie https://bip.mazowiecka.edu.pl/
 
stat4u