Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych – współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: czwartek, 06, czerwiec 2019
Adam Cieślak

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych „Negocjacje i mediacje” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: poniedziałek, 13, maj 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2 oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Gałczyńskiego 28

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019
Adam Cieślak

Ogłoszenie nr 552096

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki do SIWZ

DZIAŁ III Wzór umowy

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udostępnienie zakładu / instytucji / firmy wraz z opiekunami praktyk do realizacji pilotażowych praktyk zawodowych przez studentów PWSZ w Płocku

Opublikowano: poniedziałek, 13, maj 2019
Damian Brzuzy

ogłoszenie o zamówieniu

Opis zamówienia

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u