Dostawa mobilnej stacji na dokumentację medyczną, medycznego komputera panelowego, medycznego skanera, drukarki do drukowania kodów oraz opasek dla pacjentów celem wyposażenia pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Pań

Opublikowano: poniedziałek, 18, marzec 2019 Michał Dziachan

Dział II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

DZIAŁ III Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania - ZMIANA terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u