Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo (09.01.2019 15:21)

Opublikowano: środa, 09, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykaz osób

Załączniki

Unieważnienie

Świadczenie usług - wykonanie zlecenia w postaci sporządzenia opisu dokumentacji praktyk zawodowych realizowanych w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (09.01.2019 15:16)

Opublikowano: środa, 09, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Opis przedmiotu zamówienia, Wzór umowy

Wykaz osób

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Usługa udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek (04.01.2019 21:11)

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do SIWZ

Zmiana SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Unieważnienie

Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów kierunku Kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (07.01.2019 15:25)

Opublikowano: poniedziałek, 07, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz osób

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ - Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia oferty

Unieważnienie

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych - współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku (04.01.2019 13:55)

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u