Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

WYKAZ OSÓB Załącznik 4

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

Opublikowano: czwartek, 24, styczeń 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Opublikowano: wtorek, 22, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykaz osób

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania - dotyczy części 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawę wyposażenia na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” współfinansowanego ze środków Uni

Opublikowano: środa, 23, styczeń 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówienie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia - Dział II

Dział III Wzór umowy

Załącznik nr 3 JEDZ

Załącznik nr 6 cz. 1

Załącznik nr 6 cz. 2

Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: piątek, 18, styczeń 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u