Dostawa mobilnej stacji na dokumentację medyczną, medycznego komputera panelowego, medycznego skanera, drukarki do drukowania kodów oraz opasek dla pacjentów celem wyposażenia pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Pań

Opublikowano: poniedziałek, 18, marzec 2019
Michał Dziachan

Dział II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

DZIAŁ III Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania - ZMIANA terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: środa, 06, marzec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: poniedziałek, 04, marzec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz na Wydziale nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku

Opublikowano: środa, 06, marzec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku

Opublikowano: piątek, 22, luty 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u