Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

Opublikowano: środa, 20, marzec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa mobilnej stacji na dokumentację medyczną, medycznego komputera panelowego, medycznego skanera, drukarki do drukowania kodów oraz opasek dla pacjentów celem wyposażenia pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Pań

Opublikowano: poniedziałek, 18, marzec 2019
Michał Dziachan

Dział II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

DZIAŁ III Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania - ZMIANA terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz na Wydziale nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku

Opublikowano: środa, 06, marzec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: środa, 06, marzec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: poniedziałek, 04, marzec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u