Wykonanie robót malarskich wewnętrznych na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2 oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, ul. Gałczyńskiego 28

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019 Adam Cieślak

Ogłoszenie nr 552096

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki do SIWZ

DZIAŁ III Wzór umowy

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u