Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz

Opublikowano: piątek, 16, sierpień 2019
Adam Cieślak

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Dział II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3.DZIAŁ III Wzór umowy

4.Załączniki do SIWZ

5.Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie prac remontowo - budowlanych wewnętrznych na obiekcie Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, ul. Abp Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock

Opublikowano: poniedziałek, 12, sierpień 2019
Adam Cieślak

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Załączniki do SIWZ

4. DZIAŁ II Wzór umowy

5. Ogłoszenie o zamówieniu

6. Przedmiar

7. zmiana SIWZ

Remont łazienek w budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock

Opublikowano: piątek, 19, lipiec 2019
Adam Cieślak

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.SIWZ

3.DZIAŁ III Wzór umowy

4.Opis przedmiotu zamówienia

5.Przedmiar cd

6.Przedmiar

7.STWIOR_Dział II

8.Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, oraz usługi ochrony obiektów i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy wykorzystaniu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych oraz

Opublikowano: piątek, 26, lipiec 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Dział II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DZIAŁ III Wzór umowy

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku w roku 2019/2020 r.

Opublikowano: poniedziałek, 08, lipiec 2019
Adam Cieślak

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Dział II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

DZIAŁ III Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania 11.07.2019.

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ, Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

stat4u