Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Akademii CISCO Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Opublikowano: piątek, 04, październik 2019
Damian Brzuzy

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo

Opublikowano: poniedziałek, 30, wrzesień 2019
Michał Dziachan

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-2021.

Opublikowano: środa, 25, wrzesień 2019
Damian Brzuzy

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Dział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Dział III Istotne postanowienia umowy

5. Załączniki do SIWZ

6. Załącznik nr 2 do SIWZ

7. Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo, Kosmetologia i Położnictwo – studia pierwszego stopnia

Opublikowano: poniedziałek, 30, wrzesień 2019
Damian Brzuzy

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Opublikowano: wtorek, 17, wrzesień 2019
Michał Dziachan

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Dział I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dział II Wzór umowy

WYKAZ OSÓB Załącznik 3

Załączniki

 Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

stat4u