Wykonanie i dostarczenie dodatków usprawniających kształcenie w zakresie symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość ks

Opublikowano: wtorek, 18, czerwiec 2019
Damian Brzuzy

Zaproszenie do złożenia oferty

OPZ

BAZA konkurencyjności

Formularz ofertowy

Wzór umowy

wzór umowy - prawa autorskie

Odpowiedzi na zapytania zmiana terminu składania ofert_

Zmiana baza konkurencyjna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla kadry administracyjnej Uczelni. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priory

Opublikowano: czwartek, 09, maj 2019
Damian Brzuzy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - szkolenia

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór Umowy

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty

Wykonanie i dostarczenie dodatków usprawniających kształcenie w zakresie symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość ks

Opublikowano: poniedziałek, 15, kwiecień 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór umowy - prawa autorskie

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania, Zmiana do Zaproszenia, Zmiana terminu składani ofert

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania

Opis Przedmiotu zamówienia- ZMIANA

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Zmiana baza konkurencyjności

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie- baza konkurencyjności

Usługa transportu 14- osobowej grupy w dniu 15.05.2019 oraz w dniu 16.05.2019

Opublikowano: czwartek, 02, maj 2019
Damian Brzuzy

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Zaproszenie do składania ofert transport

Wzór Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa transportu 17 -osobowej grupy w dniu 15.04.2019 r. oraz w dniu 16.04.2019 r. w ramach wizyty studyjnej

Opublikowano: czwartek, 04, kwiecień 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u