Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie dodatków usprawniających kształcenie w zakresie symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ram

Opublikowano: środa, 06, luty 2019 Michał Dziachan

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

WYKAZ OSÓB Załącznik 2

wzór umowy - prawa autorskie

wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u