"Usługa transportu osób” w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji studentów PWSZ w Płocku w odpowiedzi na zapotrzebowania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III – Sz

Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2019 Michał Dziachan

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

KLAUZULA INF RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u