przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla kadry administracyjnej Uczelni. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priory

Opublikowano: czwartek, 09, maj 2019 Damian Brzuzy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - szkolenia

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór Umowy

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty

stat4u