Zaproszenie do składania ofert na udostępnienie placówki w celu odbycia zajęć praktycznych w ramach staży podczas szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

Opublikowano: wtorek, 12, marzec 2019 przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u