Wykonanie i dostarczenie dodatków usprawniających kształcenie w zakresie symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość ks

Opublikowano: poniedziałek, 15, kwiecień 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór umowy - prawa autorskie

Usługa transportu 17 -osobowej grupy w dniu 15.04.2019 r. oraz w dniu 16.04.2019 r. w ramach wizyty studyjnej

Opublikowano: czwartek, 04, kwiecień 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa narzędzi medycznych na wyposażenie pracowni położniczej dla kształcenia studentów studiów stacjonarnych kierunku Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku

Opublikowano: czwartek, 14, marzec 2019
Damian Brzuzy

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

ZMIANA do Zaproszenia do skladania ofert

Odpowiedzi na zapytania - II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na skład i druk czasopism naukowych

Opublikowano: poniedziałek, 01, kwiecień 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zaproszenie do składania ofert na udostępnienie placówki w celu odbycia zajęć praktycznych w ramach staży podczas szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

Opublikowano: wtorek, 12, marzec 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u