Dostawa mikroskopów oraz kamer mikroskopowych na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Opublikowano: czwartek, 03, październik 2019
Damian Brzuzy

Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla kadry administracyjnej Uczelni. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Jakość kluczem do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priory

Opublikowano: czwartek, 26, wrzesień 2019
Damian Brzuzy

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zamówienia

Opublikowano: czwartek, 19, wrzesień 2019
Michał Dziachan

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - BADANIE SPRAWOZDANIA

Dostawa książek naukowych na potrzeby Biblioteki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Opublikowano: czwartek, 26, wrzesień 2019
Damian Brzuzy

Konserwacja urządzeń dźwigowych i platform dla niepełnosprawnych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w latach 2020-2022

Opublikowano: środa, 18, wrzesień 2019
Damian Brzuzy

Formularz cenowy

Formularz ofertowy (2)

KLAUZULA INF RODO-1

Oświadczenie wykonawcy

Szczegółowy opis zamówienia

Umowa Windy 2020_2020

Wykaz usług

Zaproszenie

Informacja o wyborze najkoprzystniejszej oferty

stat4u