Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie dodatków usprawniających kształcenie w zakresie symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ram

Opublikowano: środa, 06, luty 2019
Michał Dziachan

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

WYKAZ OSÓB Załącznik 2

wzór umowy - prawa autorskie

wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Zakwaterowanie i wyżywienie 14-osobowej grupy w Laskach koło Warszawy”

Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2019
Michał Dziachan

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

KLAUZULA INF RODO

Zmiana do kontaktu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa kosmetyków, artykułów jednorazowych i drobnych na doposażenie pracowni kosmetologicznych na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Opublikowano: poniedziałek, 21, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Informacja o wyborz najkorzystniejszej oferty

"Usługa transportu osób” w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji studentów PWSZ w Płocku w odpowiedzi na zapotrzebowania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III – Sz

Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2019
Michał Dziachan

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

KLAUZULA INF RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

stat4u