Usługa udostępnienia placówki oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach staży na Kursie specjalistycznym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

Opublikowano: czwartek, 24, styczeń 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ

Dostawę wyposażenia na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” współfinansowanego ze środków Uni

Opublikowano: środa, 23, styczeń 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówienie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia - Dział II

Dział III Wzór umowy

Załącznik nr 3 JEDZ

Załącznik nr 6 cz. 1

Załącznik nr 6 cz. 2

Klucz publiczny

Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Opublikowano: wtorek, 22, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykaz osób

Załączniki

Dostawa kosmetyków, artykułów jednorazowych i drobnych na doposażenie pracowni kosmetologicznych na kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Opublikowano: poniedziałek, 21, styczeń 2019
przez: Piotr Lewandowski

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych „Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku

Opublikowano: piątek, 18, styczeń 2019
Damian Brzuzy

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

stat4u